Den nye lejelov

Så kom den nye lejelov

Har du også hørt om den nye lejelov? Se hvordan du skal forholde dig til den som privat udlejer

Indførelse af ind- og fraflytningssyn ved ny lejelov

Udlejere der udlejer mere end én bolig skal foretage syn ved ind- og udflytning, det skal også inkluderes i rapporten om boligens tilstand. Uden denne, kan udlejer ikke kræve at lejer skal sætte lejemålet i stand ved fraflytning. Såfremt at lejer har ødelagt noget eller misligholdt boligen kan udlejer dog godt gøre krav gældende uden at have foretaget syn og skrevet rapporter.

Ikke mere evighedslejere

På grund af manglende information og uenigheder, har man som udlejer ingen mulighed haft for at kunne opsige lejere. I den nye lejelov er det vedtaget at man med ét års varsel kan opsige lejer, såfremt at udlejer kan dokumentere at udlejer selv har haft hensigt at bruge boligen, fra begyndelsen. På opsigelsestidspunktet må udlejer kun være udlejer af denne ene lejlighed.

Nyistandsættelse afskaffes

I den gamle lejelov var det muligt at lave en aftale om at lejemålet skulle leveres nyistandsat, ved fraflytning. I den gamle lejelov kunne udlejer og lejer aftale, at lejemålet ved fraflytning skal afleveres nyistandsat. Det er i den nye lejelov erstattet af en nøjere defineret normalistandsættelse, der alene omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge inklusiv maling af træværk samt slibning og/eller lakering af gulve.

Trappeleje kan ikke længere opkræves

Det var før i tiden muligt for udlejere  for at hæve huslejen med bestemte beløb på udvalgte tidspunkter, også kaldet trappeleje. Dette er ifølge den nye lejelov nu ikke længere lovligt. Trappelejen erstattes af mulighed for, at huslejen kun stige i takt med de generelle prisstigninger (nettoprisindeks).
I ejendomme, hvor huslejen udgøres af udlejers udgifter (såkaldt omkostningsbestemte leje), får udlejeren fremover også mulighed for at hæve lejen ved indeksere lejen i to-årige perioder.

Fritidshuse og sommerhuse undtages

Til i dagen i dag, har man været i tvivl om fritidshuse og sommerhus var under lejeloven. Det er med den nye lejelov slået fast, at de er undtaget vedr. lejelov, når de udlejes til fritidsformål.

Reducering af gebyr

Huslejefastsættelsen er fuldstændig fri for alle lejligheder opført fra 1992 og frem, mens ældre lejemål for størstedelens vedkommende er reguleret. Det ændres der ikke ved med den nye lov. Til gengæld koster det nu kun 500 kroner at henvende sig til Huslejenævnet for at få en forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse. Førhen kostede det 3.500 kroner.

Du kan læsehele den danske lejelov hos retsinformation.dk her