Hvornår må udlejer hæve husleje?

Kan udlejer blot hæve husleje for lejer?

Hvis du som privat udlejer har tænkt dig at, hæve den månedlige husleje for din lejer er der nogle ting du skal huske at være opmærksom på.

Som udlejer er har du også i sin gode ret til at hæve huslejen, men kun hvis du opfylder de lovpligtige krav, som leje- og måske boligreguleringsloven stiller til de forskellige måder for forhøjelse af husleje.

Som udlejer er du forpligtet til at varsle din udlejer om højere husleje. En klassisk besked med at, “Huslejen hæves med 100 kr. pr 1 maj.”, er IKKE gyldig som en varsel og begrundelse til forhøjelse af husleje.

Såfremt at din lejer godkender lejen, er det selvfølgelig helt i orden og i overensstemmelse med lovgivningen. Men lejer har sin fulde ret til at afvise forhøjelse af husleje.

Her er 4 eksempler på hvornår du som udlejer, kan hæve husleje for lejer:

  1. Ved forøget afsætning til vedligeholdelse.
    Denne type lejeforhøjelse kan din udlejer gennemføre uden videre, idet han blot skal give dig en skriftlig meddelelse om det.
  2. I forbindelse med forbedringer.Denne type lejeforhøjelse kan din udlejer kun gennemføre, hvis han opfylder kravene i nogle detaljerede lovregler.
  3. Når ejendommens forskellige driftsudgifter stiger.
    Denne type lejeforhøjelse skal udlejeren ligeledes foretage efter nogle detaljerede lovregler.
  4. Og når du betaler væsentligt mindre end ‘det lejedes værdi’.Den sidste type lejeforhøjelse kan du udelukkende komme ud for, hvis du bor i en kommune uden boligregulering eller hvis du i en kommune med boligregulering bor i et værelse, der er en del af udlejerens beboelseslejlighed/en- eller tofamilieshus – eller hvis du bor i en ejendom, som den 1.januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder.

Kilde: Familieadvokaten.dk

[kkstarratings]