Nye skatteregler for Airbnb

Nye tiltag i forhold til SKAT ved udlejning på Airbnb

Der er kommet nye skatteregler for Airbnb brugere og det kommer kort og godt til at, betyde en del for økonomien i forhold til at, kunne drive en forretning ud af det. Regeringen har meldt ud at, man max må udleje sin bolig ud i 70 dage om året og det forudsætter at, man benytter sig af en formidler der indberetter det til myndighederne.

MEN, der er lige det at, de enkelte kommuner har faktisk lov til selv at, bestemme hvor mange dage om året du må udleje din bolig via Airbnb og andre lignende tjenester. Så det vil altså sige at, det kan være du er uheldig at, havne i en kommune der har sagt at, du ikke har så mange dage om året hvor du må udleje din bolig via Airbnb.

Beskatning ved udlejning af en bolig på Airbnb

Bolius har regnet på et eksempel, hvor en boligejer/lejer udlejer sin lejlighed til 750 kr. i døgnet i de maksimale 70 dage om året. Efter udlejningsprovision på 3 procent til Airbnb giver det en indtægt på 50.925 kr.

De første 28.000 kr. er skattefri i kraft af bundfradraget. Derefter resterer der 22.925 kr. til beskatning. Imidlertid bliver kun 60 procent af den indkomst, der overstiger bundfradraget på 28.000 kr., beskattet som kapitalindkomst, hvilket i det her tilfælde udgør 13.755 kr.

Med en skattesats på 36 procent bliver den samlede skatteregning på 4.952 kr. svarende til 9,7 procent af indtægten fra Airbnb.

Kilde : bolius.dk