Hvad kan man trække fra som privat udlejer?

Træk fra i SKAT når du lejer bolig ud privat

Har du en bolig som du lejer ud i en periode på mindst 12 måneder, er det erhvervsmæssig udlejning. Det vil sige at, indtægten er personligt indkomst, og du skal lave et regnskab og udfylde en udvidet selvangivelse.

Der er nogle ting man kan trække fra i regnskabet når man udlejer sin bolig ud. Her vil du kunne se udgifter du kan trække fra i dit regnskab. Informationerne har vi fundet på SKATs hjemmeside.

Udgifter, du kan trække fra i regnskabet:

 • Ejendomsskatter
 • Vedligeholdelse
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • El, vand og varme

El, vand og varme

Hvis lejeren betaler el, vand og varme som en del af huslejen, kan du trække det fra i dit regnskab. Beløbet skal samtidig lægges til den samlede lejeindtægt.

Hvis lejeren betaler særskilt for el, vand og varme, skal det holdes helt ude af regnskabet.

Renteudgifter

Derudover kan du trække renteudgifter som for eksempel prioritetsrenter og renter af vej- og kloakgæld fra i din kapitalindkomst på din selvangivelse, rubrik 117. Du skal kun betale ejendomsværdiskat for den periode, du selv har boet der.

Vedligeholdelse

Du kan fratrække udgifter til vedligeholdelse, der er en følge af almindelig slid og ælde i den tid, du har ejet ejendommen, for eksempel udgifter til malerarbejde.

Udgifter til reparation af skader, som for eksempel frostsprængninger og fugtskader, kan du kun trække fra, hvis:

 • De ikke er dækket af en forsikrings- eller erstatningssum.
 • Skaden er sket, efter du har overtaget ejendommen.
 • Ejendommen ikke forbedres i forhold til tilstanden umiddelbart før, skaden skete.

Der er praksis for, at du i de tre første ejerår højst kan fratrække istandsættelsesudgifter svarende til 25 procent af den årlige lejeindtægt for udlejede ejerlejligheder og 35 procent for udlejede en- og tofamilieshuse.

Intet fradrag for forbedringer

Du kan ikke fratrække udgifter, der bringer din ejendom i bedre stand, end den var, da du overtog den, for eksempel indlæggelse af centralvarme og nyt badeværelse.

Ejendomsværdiskat

Du skal kun betale ejendomsværdiskat, hvis du selv har boet i ejendommen eller har haft rådighed over den en del af året.

Det gør du ved at rette din selvangivelse. Vælg Vis ud for ejendommen og skriv, hvor mange dage din bolig har været lejet ud.