Boligudlejning med Airbnb

Få information om boligudlejning med Airbnb

Det er efterhånden blevet meget almindeligt, at man lejer sin bolig ud for en periode, mens man ikke selv bruger den. Det er en god måde at få dækket lidt af huslejen på, men der er en række regler og betingelser, som man skal være opmærksom på, når man lejer ud med eksempelvis Airbnb.

En lejeindtægt er en indkomst, ligesom når man arbejder, og derfor skal den også indberettes til skat. I 2018 er der kommet nye skatteregler for udlejning via Airbnb, hvilke vil blive gennemgået nedenfor. Først skal det dog klarlægges, hvor ofte man må udleje sin bolig.

Hvor mange dage om året må man udleje sin bolig?

Regeringen er kommet med et deleøkonomisk udspil i foråret 2018, som giver lov til at man ved korttidsudlejning udlejer sin bolig i op til 70 dage om året. Det forudsætter dog, at udlejningen sker via en deleøkonomisk platform, som indberetter indtægten til myndighederne. Den enkelte kommune har, i henhold til lokale forhold, mulighed for at fastsætte en højere grænse på op til 100 dage om året.

Hvad er forskellen på de eksisterende skatteregler og de nye?

Indtil nu har det været udlejerens eget ansvar at indberette lejeindtægter til skat. Det har nogle været gode til at gøre, mens andre ikke har fået det gjort. Eftersom der er kommet øget fokus på deleøkonomi, har man vurderet det relevant at ændre reglerne, så man sikrer, at folk betaler skat, samtidig med at det er en god forretning af dele sin bolig.

Eksisterende skatteregler

Indtil nu har reglerne været, at man har et bundfradrag på mindst 24.000 eller 1,33 % af seneste offentlige vurdering, og betaler fuld skat af den resterende lejeindtægt. Man har desuden selv skulle indberette indtægterne til myndighederne.

Nye skatteregler Airbnb

I fremtiden bliver det sådan, at Airbnb automatisk vil indberette udlejerens indtægter til skat. Desuden ensrettes og hæves bundfradraget til 28.000 kr. for alle boligtyper, og man bliver kun beskattet af 60 % af det beløb, der overstiger bundfradraget, så man som udlejer kommer til at betale en relativ beskeden skat.

Vælger man derimod at indberette indtægterne selv, falder fradraget med den nye aftale til 11.000 kr. om året. Det vil derfor sjældent være fordelagtigt at vælge denne løsning som udlejer.

Eksempel på de nye skatteregler

Bolius har lavet et eksempel på de nye skatteregler. En udlejer lejer sin bolig ud i de maksimale 70 dage om året til 750 kr. i døgnet. Airbnb tager 3 % i udlejningsprovision, hvorefter udlejer har tjent 50.925 kr.

Bundfradraget medfører, at de første 28.000 er skattefri. Ud af de resterende 22.925 skal kun 60 % (13.755 kr.) beskattes. Med en skattesats på 36 %, skal der i alt betales 4.952 kr. i skat, eller hvad der svarer til 9,7 procent at lejeindtægten.

Hvornår gælder reglerne fra?

Der er endnu ikke lavet en lov på området, men man forventer, at der ved folketingets åbning i efteråret 2018 kommer et lovforslag, som vedtages inden årsskiftet.

Aftalen med Airbnb gælder imidlertid fra og med 2018, hvor man som udlejer via tjenesten frit kan vælge mellem at benytte de nye eller de eksisterende regler. Der vil være en overgangsfase indtil 2021, hvor de gamle fradragsregler stadig vil være gældende. Ifølge skatteministeriet vil indtægterne først automatisk blive indberettet fra 2019.

Skal man vælge de nye eller de gamle regler i overgangsfasen?

Eftersom man med de nye skatteregler både har et højere bundfradrag, og ikke skal betale skat af hele lejeindtægten, der overstiger bundfradraget, vil det i de fleste tilfælde være mest rentabelt at benytte sig af de nye regler.