Fuldstændig fremleje af lejlighed

Fremleje af lejlighed

Hvis du ønsker at, fremleje din lejlighed har du ret til at, fremleje den ud i “indtil to år” og det betyder at, den ikke må være lejet ud i længere end 2 år ad gangen. Men det kræver at, du opfylder 3 krav før at, du kan lave en fuldstændig fremleje af din lejlighed.

  1. Dit fravær skal være midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
  2. Der skal være mindst 13 beboelseslejligheder i den ejendom, hvor du bor til leje.
  3. Antallet af personer, som du fremlejer til, må ikke overstige antallet af beboelsesrum i lejligheden.

Såfremt at, du opfylder alle 3 krav kan der stadig være udfordringer i forbindelse med din udlejer da han nemt med en rimelig grund kan afvise accepten om at, du kan fremleje lejemålet ud til en fremmed. Det er derfor en rigtig god idé at, få det hele formidlet på skrift sådan at, du har dit på det rene i forbindelse med den fuldstændige fremlejning.

Der gælder dog desuden det særlige forhold, at hvis udlejeren har aftalt med kommunalbestyrelsen, at reglerne i boligreguleringslovens § 52 a. stk. 1 om beboermaksimum skal gælde, så betyder dette, at udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Kilde:Familieadvokaten.dk

Når du laver en fuldstændig fremleje skal du også lave en fremlejeaftale og den skal indgås skriftlig og du skal som lejer inden fremlejeperiodense start aflevere en kopi til din udlejer.

Ligesom det er ved den delvis fremleje kan din udlejer kræve at, få en ekstra betaling for det dig som lejer der stadig hæfter over lejemålet. Du har i en anden forstand ansvaret for den person som bor til leje i din leje mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *